सहकारीहरू

कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू भनेका ती बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीहरू हुन् जसले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमसँग सम्झौता गरी बेरोजगार युवाहरूलाई कर्जा प्रदान गर्छन् ।
कोषले आफैँ प्रत्यक्ष ऋण प्रदान गर्दैन । यसले बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरू मार्फत् प्राप्त गरेको कर्जा स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्छ । सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूले कोषबाट प्रतिवर्ष ४ प्रतिशतका दरले ऋण प्राप्त गर्छन् र संस्थाले व्यक्ति वा समूहलाई प्रति वर्ष ८ प्रतिशतका दरले ऋण प्रदान गर्छन् ।
यसरी प्राप्त कर्जा बेरोजगार युवाहरूलाई प्रतिव्यक्ति बिना धितो रु. पाँच लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउने र समूहमा कर्जा लिने भएमा बढीमा १५ जनाको समूहलाई प्रतिव्यक्ति  रु. पाँच लाखमा ननाघ्ने गरी बढीमा रु. ५० लाख उपलब्ध गराइन्छ। कोषले हाल सहकारी मार्फत् युवा बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई जोड दिएको छ र यसै सन्दर्भमा ७५  जिल्लाका १९६८ सहकारी संस्था मार्फत् स्वरोजगार कर्जा उपलब्ध गराएको छ ।

मिति २०७८ आषाढ मसान्त सम्म कोषसंग सहकार्य गरेका सहकारी संस्थाहरु
S. N. Cooperative Name District
1 Suryadaya Bandali Bachat Tatha Rin Sahakri Sanstha Ltd Achham
2 Sahara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
3 Dalit Dipjyoti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Achham
4 Malika Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
5 Bhim Kshitiz Sahakari Sanstha Ltd Achham
6 Naresh Simriti Upavokta Sahakari Sanstha Ltd Achham
7 Nandamata Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
8 Janabikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Achham
9 Paribartansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
10 Shivastan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
11 Kshitiz Bahuudhashaya Sahakari Sansta Ltd Achham
12 Chetana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
13 Kailash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
14 Hatemalo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
15 Dalit Srijansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Achham
16 Janakalyan Krishi Sahakari Sastha Ltd. Achham
17 Sagarmatha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha LTD Arghakhanchi
18 Dhikura Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Arghakhanchi
19 Yuva Sorojgar Krisi Tatha Pashu Sahakari Sanstha Ltd Arghakhanchi
20 Vairab Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Arghakhanchi
21 Sathi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Arghakhanchi
22 Manakamana Mahila Bikas Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Arghakhanchi
23 Dhikura Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Arghakhanchi
24 Sayepatri Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Baglung
25 Burtibang Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baglung
26 Devistan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Baglung
27 Pragati Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Baglung
28 Sarbodaye Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Baglung
29 Gaubesi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Baglung
30 Samaj Kalyan Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Baglung
31 Siwaisi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baglung
32 Dhorpatan Uttarganga Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baglung
33 Burtibang Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baglung
34 Nepal Nagarik Udham Sahakari Sanstha Ltd Baglung
35 Bishalpur Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
36 Kopila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
37 Sahid Dasarathchand Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
38 Jivan Jyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanatha Ltd Baitadi
39 Kuwakot Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
40 Siddheswor Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
41 Jaganath Krisak Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
42 Purchaundi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
43 Shiwashakti Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Baitadi
44 Shahid Dasarad Chand Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
45 Nawayug Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Baitadi
46 Dalit Uttan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
47 Mahila Kalyan Bachat Tatha Rin Shakari Sanstha Ltd Bajhang
48 Khaptad Jadibuti Utpadan Tatha Sankalan Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
49 Chaudari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
50 Sangam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
51 Kalyankari Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
52 Kalbhairav Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
53 Kalika Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
54 Puspanjali Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bajhang
55 Janahit Saving And Credit Cooperative Limited Bajhang
56 Dalit Utthan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Bajhang
57 Namuna Krisi Utpadak Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajura
58 Suryadaya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bajura
59 Paurakhi Bikash Tatha Sanchar Sahakari Sanstha Ltd Bajura
60 Milijuli Bahuudhashaya Sahakari Sansta Ltd Bajura
61 Laxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajura
62 Janakalyan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bajura
63 Dahakot Ekata Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bajura
64 Jasuda Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajura
65 Karttikswami Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Bajura
66 Mahadev Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bajura
67 Sungava Swasta Sahakari Sanstha Ltd Banke
68 Jyotikunja Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha ltd Banke
69 Siddheswori Krisak Sahakari Sanstha Ltd Banke
70 Hatemalo Krisak Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Banke
71 Apasi Melmilap Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
72 Miteri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
73 Shivashakti Bahuudhashaya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
74 Shikar Jadibuti Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Banke
75 Chulimalika Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
76 Everest Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
77 Sahakari Sanstha Ltd Banke
78 Karnali Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
79 Kalpabrikshaya Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
80 Sirjana Sahakari Sanstha Ltd Banke
81 Gangajamuna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
82 Kanaka Sundari Bahuuddeshiya Sahakari Sanstha Ltd. Banke
83 Jay prithivi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
84 Grihini Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Banke
85 Navakiran Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Banke
86 Deurali Machha Utpadak Krisak Sahakari Sanstha Ltd Banke
87 Global Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
88 Sakar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
89 Digo Krishi Sahakari Sanstha Ltd Banke
90 Marmali Krishi Sahakari Sanstha Ltd Banke
91 Sathi Swawalamban Krishak Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Banke
92 Gyandiyo Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd. Banke
93 Basobas Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
94 Bhumi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
95 Saino Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Banke
96 Nepal Krishi Sahakari Sanstha Ltd Banke
97 Divya Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Banke
98 Aama Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
99 Rara Bijaya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Banke
100 Paribartan Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Banke
101 Sangharsha Dalit Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Banke
102 Sajha foolbari Samajik Mahila Sahakari Sanstha Ltd Banke
103 Prabha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Banke
104 Deeplagan Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Banke
105 Janani Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Banke
106 Jana Kalyan Multipurpose Cooperative Ltd Banke
107 Apsara samajik udhami mahila Cooperative Ltd. Banke
108 Navayug Krishi Sahakari Sanstha Ltd Banke
109 Chisapani Krishi Sahakari Sanstha Ltd Banke
110 Sunkoshi Samajik Uddhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Banke
111 Gramin Bidhut Saving And Credit Cooperative Ltd Banke
112 Pioneer Saving And Credit Cooperative Ltd Banke
113 Sagarmatha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bara
114 Simara Samudahik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bara
115 Aauraha Pashupalan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bara
116 Abatar Saving and Credit Cooperative Ltd Bara
117 Janakalyan Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Bara
118 Hatemalo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bara
119 Sewa Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Bara
120 Simara Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bara
121 Palanposhan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bara
122 Tamagadhi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Bara
123 Uddhamshil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Bara
124 Nijgadh Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bara
125 Swavimani Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
126 Sungava Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
127 Navadurga Tarkari Tatha Beu Utpadan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
128 Tarun Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
129 Aayam Yuva krisak Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
130 Maitri Upabhokta Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
131 Vaura Tapu Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
132 Pragati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
133 Shreekrishna Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
134 Naulapur Madhyawarti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
135 Kusumbadevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
136 Bangalamukhi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
137 Aishwarye Mahila jagriti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
138 Malika Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
139 Bihani Madhyawarti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
140 Basgadi Pipalboat Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
141 Singhbahini Krishak Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
142 DIdi Bahini Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
143 Nari Kalyan Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
144 Anjuli Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
145 Taratal Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
146 Grishma Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
147 Basanta Sana Kisan Krishi Sahakari sanstha Ltd Bardiya
148 Mangal Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
149 Chandrakiran Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
150 Shishir Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
151 Dharmajyoti Bahunukhi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
152 Sana Kisan Krishi Sahakri Sanstha Ltd Sanoshree Bardiya
153 Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Deudakala Bardiya
154 Pushpanjali San Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
155 Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Mainapokhar Bardiya
156 Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Dhodhari Bardiya
157 Hamro Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
158 Ritu Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
159 Sarad Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
160 Bhabishya Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
161 Barsha Sana Kishan Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
162 Mainapokhar(sajha) Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
163 Aichopaicho Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
164 Sonakarari Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
165 Bastabik Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Bardiya
166 Sahayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
167 Pabitra Halesitham Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
168 Sangam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
169 Subarnapur Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha ltd Bhaktapur
170 Buddha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
171 Yuva Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
172 Simal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
173 Thopa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
174 Lohakilthali Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
175 Bhasasewi Master Jagatsundar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
176 Prakriti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
177 Majasu Krishi Sahakari Sanstha Limited Bhaktapur
178 Agraj Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Bhaktapur
179 Aadhunik Krishi Sahakari Sanstha Limited Bhaktapur
180 Tewa Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
181 Nari Kalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
182 Janata Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltb Bhaktapur
183 Himshikar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
184 Nari Sewa Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Bhaktapur
185 Simal Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
186 Thopa Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
187 Buddha Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Bhaktapur
188 Bhashasevi Master Jagat Sundar Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
189 Amarjyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
190 Suryadarsan Saving And Credit Co-operative Ltd Bhaktapur
191 Jhajhalko Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
192 Annapurna Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
193 Devi Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
194 Subhechchha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
195 KaryabinayakSaving and credit cooperative Ltd. Bhaktapur
196 Bhaktapur Cottage Saving And Credit Coopetative Ltd Bhaktapur
197 Dakkshin Barahi mahila Saving and credit Cooperative Ltd. Bhaktapur
198 Faidhoka Ganesh Mahila Jagriti Bahuudeshiya Sahakari Sanstha Ltd Bhaktapur
199 Pragatisil Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bhojpur
200 Tyamka Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Bhojpur
201 Himchuli Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Bhojpur
202 Pragatishil Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Bhojpur
203 Janamukhi Saving And Credit Cooperative Ltd Bhojpur
204 Yalambar Saving And Credit Cooperative Ltd Bhojpur
205 Bisauni Mahila Saving And Credit Cooperative Ltd Bhojpur
206 Samaj Kalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
207 Marsyandi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
208 Mrigakunja Madhyawarti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
209 Krisak Upakar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
210 Kathar Madhayawarti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
211 Bakhan Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
212 Anapurna Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
213 Prena Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
214 Nilgiri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
215 Chitraban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
216 Shivashanti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
217 Everest Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
218 Krisak Paropakar Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
219 Gurashphul Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
220 Sukranagar Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
221 Bhojad Bachat Tatha Rain Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
222 Indragram Punarmilan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
223 Pravat Didi Bahini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
224 Ganesh Stan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
225 Anugraha Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Chitawan
226 Sahayogi Mahila Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Limited Chitawan
227 Lok Kalyankari Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Chitawan
228 Fisling Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
229 Satkar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
230 Panchajyoti Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
231 Aatmanirbhar Samajik Udyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
232 Nilgiree Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
233 Prerana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
234 Upahar Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
235 Maheshwari Multipurpose Co-Operative Ltd Chitawan
236 Gongotri Krisi Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
237 BishajarI Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
238 Shantijyoti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
239 Pewa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Chitawan
240 Srijana Mahila Bikash Sahahakri Ltd Chitawan
241 Nawadurga Bhawani saving and credit Cooperative Ltd. Chitawan
242 Samajhadari Bhojad Saving And Credit Cooperative Ltd Chitawan
243 Nirpal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
244 Sundar Paschim Bachat Tatha Rin Sahakari sanstha Ltd Dadeldhura
245 Shree Sahara Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
246 Amargadi Janaswasta Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
247 Jyoti Mahila Krisak Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
248 Srijana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha LTD Dadeldhura
249 Ugratara Krishak Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
250 Himshikhar Bahuhddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
251 Shikhar Samaiji Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dadeldhura
252 Amar Gadi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Dadeldhura
253 Saugat Upaboktha Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
254 Narayan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
255 Closed Janakalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Changed 1116 Dailekh
256 Chandrasurya Samajik Krisi Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
257 Gothpada Krisak Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
258 Suvakamana Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
259 Himchuli Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
260 Ujyalo Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
261 Sahayogi Hatemalo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
262 Laxmidevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
263 Janpragatisil Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
264 Malika Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
265 Janakalyan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dailekh
266 Aatma Nirbhar Laghu Krishi Sahakari Sanstha Limited Dailekh
267 Bhagwati Swawalamban Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dailekh
268 Belpata Krishi Sahakari Sanstha Limited Dailekh
269 Shramjivi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
270 Sanatan ekata Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
271 Basundhara Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
272 Easy Shathmule Krisi Tatha Jadibuti Utpadak Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
273 Janamukhi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
274 Mayur Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
275 Shibhashakti Pashupalan Tatha Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
276 Samajsevi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
277 Bahunnechaur Krishi tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
278 Lalidanda Krishi Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
279 Navajagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
280 Panchakoshi Jadibuti Utpadak Sahakari Sanstha Limited Dailekh
281 Sat Pratisat Pragatisil Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Dailekh
282 Bheri Karnali Bahuudhyashiya Sahakari Sanstha Limited Dailekh
283 Shree Raili Krishi Sahakari Sanstha Limited Dailekh
284 Shree Panchakoshi Bahuudhyashiya Sahakari Sanstha Limited Dailekh
285 Sungava Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Limited Dailekh
286 Shree Laligurans Bahumukhi Sahakari Sanstha Limited Dailekh
287 Jansewa Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
288 Srijan Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
289 Shree Krishna saving and credit co-operative ltd Dailekh
290 Tridevi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dailekh
291 Singaudi sana kishan krishi sahakari santha ltd Dailekh
292 Namaste Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
293 Jaljala Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
294 Purnima Pashupanchipalan Sahakari Sanstha Ltd Dang
295 Udhamsil Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dang
296 Samaye Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
297 Hamro Pahunch Multipurpose Co-operative Ltd Dang
298 Vagya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dang
299 Saujanye Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
300 Shuvakoti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dang
301 Nilkamal Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Dang
302 Sammunat Samajik Udhami Sahakari Sanstha Ltd Dang
303 Bhugol Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
304 Deuki Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dang
305 Gaurab Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
306 Sisa Sagun Saving And Credit Cooperative Organization Limited Dang
307 Unako Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dang
308 Deepan samajik uddhami mahila sahakari sastha ltd Dang
309 Karmath Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Dang
310 Janachaso Saving And Cerdit Co=operative Ltd Dang
311 Nabi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dang
312 Jana Ekata Saving And Credit Cooperative Ltd Dang
313 Naya Krishi Abhiyan Krishi Sahakari Sanstha Ltd-Dang Dang
314 Srijansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Darchula
315 Baalichan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Darchula
316 Chandrodaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Darchula
317 Bhagawati Bikash saving and credit cooperative Ltd. Darchula
318 Sangkosh Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
319 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading Dhading
320 Rorang Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
321 Janahit Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
322 Chandeshwori Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
323 Agrani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhading
324 Maruti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhading
325 Janakalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhading
326 Jayalaxmi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhading
327 Pashupati Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Dhading
328 Janaekata Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhading
329 Dipshika Swabalamban Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
330 Hatemalo Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhading
331 Kala Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha LTD Dhading
332 Ujayalo Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhading
333 Dhuwakot Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhading
334 Sahara Mahila Saving And Credit Cooperative Ltd Dhading
335 Nasik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhading
336 Kalash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhading
337 Nava Goreto Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
338 Mahila Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Dhading
339 Nilkantha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Dhading
340 Diyalo Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Dhading
341 Highway Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhading
342 Shree Sundevi Organic Agriculture Co-Operative Ltd. Dhading
343 Shree Pashupati Dugda Upthadak cooperative ltd Dhading
344 Sadbhav Poverty Allevation Multipurpose Cooperative Organization Limited Dhading
345 Krishak Jagaran Phalphul Tatha Tarkari Co-operative Limited Dhading
346 Shree Nirsingh Krishi Bahuudhyashiya Sahakari Sanstha Dhading
347 Chulidevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dhading
348 Jana Aakanchhya Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dhading
349 Rajpokhari Agriculture Multiple Cooperative Ltd Dhading
350 Milijuli Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dhading
351 Matribhumi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhading
352 Mahila Janajagaran Saving And Credit Cooperative Limited Dhading
353 Sankhadevi Saving And Credit Cooperative Ltd Dhading
354 Arun Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
355 Navajyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
356 Jana Pragati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
357 Himali Gramin Bidduth Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
358 Leguwakhola Lagu Jalbidhut Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
359 Sathi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
360 Mahila Sasaktikaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
361 Pratibha Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
362 Lisumbu Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
363 Mahila Bikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
364 Janjyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
365 Janautthan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
366 Singhdevi Saving and Credit Cooperative Ltd. Dhanakuta
367 Budhabare Saving And Credit Cooperative Ltd Dhanakuta
368 Dhunge Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dhanakuta
369 Dhankuta Saving And Credit Cooperative Ltd Dhanakuta
370 Sangam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
371 Manakamana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
372 Sunbarsi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
373 Nava Durga Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
374 Luvkush Kisi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
375 Shuva Shree Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
376 Royal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
377 Samaj Sewi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
378 Janashakti Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Dhanusha
379 Divyajyoti Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Dhanusha
380 Bikasshil Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
381 Samudayik Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
382 Digo Niji Banjanye Upaj Tatha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
383 Ramjanaki Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
384 Shubhashree Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
385 Nawadurga Mahila Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
386 Namuna Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
387 Sumeru Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
388 Karuna Swalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
389 Sulav Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
390 Ekata Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
391 Samaj Kalyan Mahila Bahuuddhyashiya Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
392 Shree Aadarsha Swabalamban Saving and credit cooperative Ltd Dhanusha
393 Shiva Baba Krishi Sahakari Sastha Ltd. Dhanusha
394 Nari Kalyan Mahila Bahuudesyiya Sahakari Sanstha Ltd Dhanusha
395 Sagun Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
396 Aanandadayek Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
397 Janamukhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
398 Friendship Bachat Tatha Rin Sahakari sanstha Ltd Dolakha
399 Himchuli Bahuudyesha Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
400 Ekata Krisak Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
401 Sabal Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
402 Jilu Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
403 Ekikrit Friendship Bachat Tatha Rin sahakari sanstha ltd Dolakha
404 Sailungeswor Krisak Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
405 Vhabi Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
406 Kalinchhok Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
407 Kushal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
408 Prashamsit Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
409 Gaughar Sanakishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
410 Shankheshwor Janamukhi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
411 Kumbheshwor Bahumukhi Co- Ltd Dolakha
412 Janasahayogi Saving And Credit Cooperative Ltd Dolakha
413 Himshikhar Mauripalan Cooperative Ltd Dolakha
414 Bhusapheda Krishi Sahakari Sanstha Ltd Dolakha
415 Shree Paurakhi Kirshi Cooperative Ltd. Dolakha
416 Baltripura Sundari Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
417 Dolpo Himalayan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
418 Masta Narayan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
419 Kailash Jadibuti Utpadan Sankalan Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
420 Lekbesi Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
421 Bibid Himali Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
422 Hariyali Taku Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Dolpa
423 Bala Tripura Sundari Bahuuddeshyiya Sahakari Sanatha Ltd Dolpa
424 Sahara Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
425 Masta Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
426 Udeini Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
427 Chaufal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
428 Malika Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Doti
429 Laxmisaraswati Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
430 Janakalyan Bahuudhashaya Sakari Sanstha Ltd Doti
431 Pragatisil Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
432 Janchetana Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Sanstha Ltd Doti
433 Laxmi Saraswoti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
434 Suryamukhi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Doti
435 Mahila Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
436 Janaswabimani Samudahik Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
437 Janmabhumi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
438 Siddheshwor Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
439 Bhimkul Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
440 Gramin Swabalamban Dugdha udpadak Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
441 Gorakhkali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
442 Bungkot Srijansil Bachat Tatha Rin Sahakari Ltd Gorakha
443 Namuna Krisi Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
444 Samuhik Krishi Utpdak Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
445 Pragati co-operative Ltd Gorakha
446 Krisak Ekata Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
447 Takukot Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
448 Boudha Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
449 Gandaki Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
450 Chetana Jagriti Samudayik Bikas Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
451 Thalajung Bikas Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
452 Liglig Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Gorakha
453 Ujjowal Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
454 Janabhawana Samudahik Bikash Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
455 Majuwa Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
456 Taklung Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
457 Pashupati Saving And Credit Cooperative Limited Gorakha
458 Pokhari Dada Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
459 Muluki Krishi Sahakari Sanstha Ltd Gorakha
460 Amardeep Bahuudhashaya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
461 Maitri Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
462 Jaisithok Prangarik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
463 Amar Kalyan Mahila Bikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
464 Navadurga Krisi Sahakari Sanstha lTD Gulmi
465 Swabalamban Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Gulmi
466 Gramin Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
467 Swalamban Krisak Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
468 Gulmi United Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
469 Nawaratna Krishi Sahakari Sanstha Limited Gulmi
470 Mirmire Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Gulmi
471 Nepal Rastriya Saving And Credit Cooperative Limited Gulmi
472 Tapa Aduwa Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Gulmi
473 Karmayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Humla
474 Karnali Dovan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Humla
475 Lekbari Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Humla
476 Manasarowar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Humla
477 Chatrapal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Humla
478 Milijulu Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Humla
479 Nayakrishi Abhiyan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Humla
480 greenlyand Krisi Sahakari Sanstha Ltd Humla
481 Dudhedaha Prangarik Krishi Sahakari Sanstha Ltd Humla
482 Hamro Krishi Sahakari Sanstha Ltd Humla
483 Safal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Ilam
484 Uccha Pahadi Chya Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Ilam
485 Nawami Chya Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Ilam
486 Jagriti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Ilam
487 Panchakanya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Ilam
488 Greenhill Chiya Udhpadak Sahakari Sanstha Ltd. Ilam
489 Hariyali jaivak Chya Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Ilam
490 Prakriti Krishi Sahakari Sanstha Ltd Ilam
491 Pathivara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ilam
492 Nawakiran Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ilam
493 Mahila Pashupati Krishi Multipurpose Cooperative Ltd. Ilam
494 Jaubari Krishi Sahakari Sanstha Ltd Ilam
495 Brihattar Animal Husbandry & Agriculture Co-operative Society Ltd Ilam
496 Toribari Agriculture Co-operative Ltd Ilam
497 Fulbari Saving And Credit Cooperative Ltd Ilam
498 Phungnam Agriculture Cooperative Ltd Ilam
499 Shree Karmashil Krishi Sahakari Sanstha Ltd Ilam
500 Sangam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
501 Janjagaran Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
502 Juni Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
503 Panchase Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
504 Yugantakari Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
505 Kasturi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
506 Kushe Gharelu Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
507 Dhanwantari Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
508 Bihani Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
509 Shuvalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
510 Nabin Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
511 Masta Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
512 Bhrikutee Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
513 Kushe Jaljala Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
514 Janasewa Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
515 Janamukhi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
516 Sarugad Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
517 Pragatisil Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
518 Lekbeshi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
519 Jagaran Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
520 Siddha Baba Krishi Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd. Jajarkot
521 Sano Chautari Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Jajarkot
522 Gramin Bikash Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
523 Indramilan Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
524 Punk Pokhari Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
525 Shivapuri Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
526 Dhafe Kasturi Jadibuti Utpadan Tatha Prasodan Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
527 Ratopanda Yuva Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
528 Bihani Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
529 Bheri Triveni Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
530 Pragatisil Yuva Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
531 Suryakiran Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
532 Gaughar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
533 Bheri Malika Krisi Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
534 Himalaya Bahuuddeshiya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
535 Kalika Krisi Beu Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
536 Tasukhola Sana kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
537 Suryodaya Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
538 Bheri Malika Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
539 Pragatishil Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
540 Pahadi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
541 Indreni Saving And Credit Cooperative Ltd Jajarkot
542 Jwala Sana Kishan Sahakari Sanstha Ltd Jajarkot
543 Bhairi challe Multipurpose Cooperative Ltd. Jajarkot
544 Satasi Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
545 Satasi Mahila Mauri Palan Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
546 Sukhani Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
547 Ma Kalika Dugdha Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
548 Janamaitri Bachat Tatha Rin Sahakari Sansta Ltd Jhapa
549 Purva Nepal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
550 Trigau Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
551 Dhaulagiri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
552 Danfey Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
553 Mechi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
554 Mahalaxmi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
555 New Pathivara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
556 Janahitkari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
557 Purvarda Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
558 Panchawati Jadibuti Utpadak Tatha Prasodan Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
559 Siddhanta Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Jhapa
560 Laligurash Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
561 Yuva Sorojgar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
562 Goldhap mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
563 Hokse Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
564 Juropani Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
565 Lagansil Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
566 Kanchanjanga Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
567 Nabadurga Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
568 Hamro Nepal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
569 Utkrista Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
570 Shivganj Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
571 Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
572 Hamro Swabalamban Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
573 Nepal Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
574 Hamro Hatemalo Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
575 Panas Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
576 New Pashupati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
577 Triveni Apanga Tatha Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
578 Global Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
579 Mahila Jagaran Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
580 Sahansil Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
581 Dui Ringe Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
582 Sunshine Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
583 Abadhha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
584 Chimeki Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
585 Birta Dhanlaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
586 Mata Navadurga Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
587 Shikshya Bahuuddeshiya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
588 Naulo Bhabisya Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
589 Hamro Melmilap Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Jhapa
590 Indreni Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
591 Swarnalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Jhapa
592 Purbeli Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
593 Jiwan Sambriddhi Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd= Jhapa
594 Bhagwati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
595 Jayapur Bahuuddeshyiya Sakari Sanstha Ltd. Jhapa
596 Thoplebiran Mahila Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
597 Pahilopaila Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
598 Jayashree Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
599 Kotihawan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
600 Ekata Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd. Jhapa
601 Udyam Bikas Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd= Jhapa
602 Prajwala Apang Tatha Mahila Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd. Jhapa
603 Samjhauta Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
604 Mitramilan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
605 Sana kisan Chiya Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
606 Sanjiwani Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
607 Laxmipur Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
608 Choutari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
609 Trinetra Bahuudhyashiya Sahakari Sanstha Ltd. Jhapa
610 Setumari Agriculture Co-operative Society Limited Jhapa
611 Phalgunanda Saving And Credit Co-operative Limited Jhapa
612 Makhamali Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Jhapa
613 Shree Juneli Sahakari Sanstha Jhapa
614 Navodaya Multipurpose Co-operative Limited Jhapa
615 Damak Bahumukhi Sahakari Sanstha Limited Jhapa
616 Laxminarayan Saving And Credit Co-operative Limited Jhapa
617 Nawa Jagaran Sambriddhi Multipurpose Co-operative Limited Jhapa
618 Samrachhit Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Jhapa
619 Faktanglung Multipurpose Co-operative Jhapa
620 Janabishwas Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
621 Lakhanpur Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
622 Swatantra Saving And Credit Cooperative Ltd Jhapa
623 Surbodaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
624 Grihalaxmi Saving And Credit Cooperative Ltd Jhapa
625 Siddha Laxmi Agriculture Co-Operative Jhapa
626 Sundar Saving And Credit Cooperative Ltd Jhapa
627 Purnima Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
628 Bishal Krishi Sahakari Sanstha Limited Jhapa
629 Pratham Multipurpose co-operative ltd Jhapa
630 Nepal Dairy Producer Co-Operative Limited Jhapa
631 Bichan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
632 Shraddha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
633 Seto Gurans Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
634 Samajsewi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
635 Shree Juntara Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
636 Subhamangal Saving And Credit Cooperative Ltd Jhapa
637 Bajrayogini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
638 Samyukta Kalakarmi Saving And Credit Cooperative Ltd Jhapa
639 Janashakti Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
640 Janasewa Saving and Credit Cooperative Ltd. Jhapa
641 Hamro Suraksha Saving and Credit Cooperative Ltd. Jhapa
642 Santinagar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
643 Samunnat Saving And Credit Cooperative Ltd Jhapa
644 Hamro Hitkari Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
645 Nagbeli Supari Utpadan Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
646 Naulo Bihani Krishi Sahakari Sanstha Ltd Jhapa
647 Sangalo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jumla
648 Janaekata Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jumla
649 Baanijya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Jumla
650 Pancheswor Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jumla
651 Chandranath Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jumla
652 Sahakarmi Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Jumla
653 Danfe Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Jumla
654 Mahila Shrijanshil Krishi Sahakari Sanstha Limited Jumla
655 Arganik Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Jumla
656 Radhakrishna Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
657 Surma Saipal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
658 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
659 Mohanyal Bachat Tatha Rin sahakari sanstha Ltd Kailali
660 Pahura Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
661 Laxmi Narayan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
662 Ghoda Ghodi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
663 Bauniya Co-operative Ltd Kailali
664 Digo Samudahik Tatha Batabaran Sankrakchan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
665 JeevanSathi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
666 Himshikar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
667 Kopila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
668 Gramin Krisak bahuudhashaya Sahakari Sanstha lTD Kailali
669 Shramjivi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
670 Garib Uthan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Kailali
671 Shaileshwori Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
672 Pashupati Mahila Saving And Credit Cooperative Ltd Kailali
673 Tikarpur Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
674 Pepuls Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
675 Bikash Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
676 Parishram Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
677 Chure Sangrakshan Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
678 Bandevi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
679 Lamki Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Kailali
680 Shanti Nepal Sana Kishan Sahakari Sanstha Ltd Kailali
681 Janata Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
682 Navajyoti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
683 srijanshil mahila bikas bahuuddeshyiya sahakari sanstha ltd Kailali
684 Mahila Jagaran Bahuudeshiya Sahakari Sanstha ltd Kailali
685 Nawodaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
686 Namuna Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
687 Pragati Mahila Bikas Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
688 Hamro Samaj Shakti Gramain Bidhyut Sahakari Sanstha Ltd Kailali
689 Laxmi Bachat tatha Rin sahakari Sanstha Ltd Kailali
690 Dipsheekha Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
691 Phulwar Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
692 Samiksha Mahila Bikas Bahuuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
693 Kalika Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
694 Chetansil Mahila Bikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
695 Radha Krishna Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
696 Sangam Saving And Credit Coopetative Limited Kailali
697 Surma Saipal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
698 Dauna Bebari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kailali
699 Ujyalo Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kailali
700 Sakriya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
701 Shree Pragatisil Mukta Kamlari Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
702 Annapurna Saving And Credit Cooperative Ltd Kailali
703 Tikapur Mahila Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kailali
704 Rato Gurash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
705 Sanjivani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
706 Kalika Swabalamban Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
707 Himchuli Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
708 Laligurash Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
709 Karnali Jadibuti Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
710 Gramin Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
711 Gramin Paryetan Byebasahi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
712 Model Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
713 Navakiran Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
714 Triveni Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
715 Himchuli Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
716 Himshikar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
717 Sagarmatha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
718 Malika Sanchar Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
719 Samajsudar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
720 Suryamukhi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
721 Mahadev Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
722 Jana Pragatisil Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
723 Jankalyan Swalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
724 Chulipug Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kalikot
725 Shree Tila Karnali Krishi Bahumukhi Sahakari Sanstha Limited Kalikot
726 Janata krisi sahakari Sanstha Ltd Kalikot
727 Samjauta Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
728 Srijana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
729 Niglashaini Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
730 Kanchan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
731 Dhukuti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
732 Dalit Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
733 Bhumiraj Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
734 Gramin Janata Bikash Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
735 Sagarmata Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
736 Yuwa Saving And Credit Cooperative Ltd Kanchanpur
737 Annapurna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
738 Puranbas Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
739 Sankarpur Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
740 Dip Jyoti Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
741 Mallikaarjun Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
742 Kailpal Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
743 Baigyanik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
744 Devsakti Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
745 Nava Kanchan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
746 Bhamkeswor Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
747 Churelaljhadi Jaivak Marga Sankrachan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
748 Kanchan Jhalari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
749 Srijansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
750 Indreni Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
751 Panchadev Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
752 Nava Kiran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
753 Betkot Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
754 Kalika Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
755 Srijanatmak Saving And Credit Cooperative Ltd Kanchanpur
756 Pyaratal Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
757 Hamro Upabhokta Sahakari Sanstha Limited Kanchanpur
758 Siddheshwor Krishi Sahakari Sanstha Limited Kanchanpur
759 Prithvi Pashupalan Mahila Sahakari Sanstha Limited Kanchanpur
760 Shubhechchha Pashupalan Sahakari Sanstha Limited Kanchanpur
761 Janjyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
762 Prithibibasti Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
763 Gaura Rin Tatha Bachat Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
764 Shubhalabha Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
765 Bhumiraj Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd. Kanchanpur
766 Navasrijana Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
767 Jawadiya Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
768 Shanti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
769 Shramik Kalyan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
770 Parasan Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd. Kanchanpur
771 Siddhababa Sahakari Sanstha Limited Kanchanpur
772 Prativa Bahumukhi Sahakari Sanstha Limited Kanchanpur
773 Safal Saving And Credit Cooperative Limited Kanchanpur
774 Kera utpadan Tatha Parbardan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kanchanpur
775 Siddhartha Bahuudhashaya Shahakari sanstha Ltd Kanchanpur
776 Ghargharma Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
777 Merit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
778 Kapilmuni Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
779 Surya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
780 Lumbini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
781 Darsan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
782 Siddhartha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kapilbastu
783 Agriculture multiprapose co-operative Ltd Kapilbastu
784 Civil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
785 Surakshaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
786 Manchhapuchare Sahakari Sanstha Ltd Kaski
787 Gandaki Manchapuchhare Sanchar Sahakari Sanstha Ltd Kaski
788 Gaurisankar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
789 Sana Kiishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
790 Lekhnath Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
791 Kalam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
792 Devi's Fall Bachat Tatha RIn Sahakari Sanstha Ltd. Kaski
793 Indreni Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
794 Bihani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
795 Suvsaugat Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
796 Kahu Deurali Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kaski
797 Lekhnath Samudahik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
798 Bagmara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
799 Parijat Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
800 Samadarsi Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
801 Mega Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
802 Bagaicha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
803 Hamro Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kaski
804 Sisuwa Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
805 Valam Dadakhor Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kaski
806 Prime Multipurpose Co-operative Ltd. Kaski
807 Hemja Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
808 Mata Annapurna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
809 Udhaymi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
810 Sayapatri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
811 Ama Milan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kaski
812 Golden Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
813 Tal Nagari Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
814 Silinge Krisi Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Kaski
815 Munal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
816 Amale Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
817 Hamro Sahayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha LTD Kaski
818 Deepjyoti Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Kaski
819 Janata Bahuhddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Kaski
820 Kshatrashakti Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Kaski
821 Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Limited Kaski
822 jaldhare bachat tatha rin sahakari sanstha ltd Kaski
823 Devisthan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
824 Hitaishi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
825 Nawadurga Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
826 Jaya Ganesh Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Kaski
827 Janasewa Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
828 Hamro Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
829 Deurali Samudayik Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
830 Gaurishankar Dugdh Prashodhan Sahakari Sanstha Ltd Kaski
831 Sampurna Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kaski
832 Jayamanakamana Saving and Credit cooperative ltd Kaski
833 Bazaar Krishi Sahakari Sanstha Limited Kaski
834 Chapapani saving and credit cooperative ltd Kaski
835 Karmashil Saving And Credit Co-operative Society Ltd. Kaski
836 Devsilpi Saving And Credit Cooperative Ltd Kaski
837 Digo Mahila Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kaski
838 Majheri Saving And Credit Cooperative Ltd Kaski
839 Samjauta Saving And Credit Cooperative Ltd Kaski
840 Sarbamangal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
841 Samagra Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
842 Global Movement Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
843 Saptarangi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
844 Soraj Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
845 Kasturi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
846 Amrit Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
847 Bahu Aayamik Krisi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
848 Uttarbahini Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
849 Palanchok Bhagwati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
850 Gramin Aarthik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
851 Aayam Bachat Tatha Rin Sahakari sanstha Ltd Kathmandu
852 Parishrami Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
853 Sahayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
854 Sanka Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
855 Bir Bhagawati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
856 Charumati Bahuuddesiya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
857 Aaramba Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
858 Mount Kanchanjanga Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
859 Shramjivi Bachat Tratha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
860 Thankot Mahila Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
861 Save And Enhance Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
862 Thankot Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
863 Kriyasil Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
864 Matrisakti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
865 Lumanti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
866 Jansudar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
867 Samit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
868 Araniko Bahuudhashaya Sahakar Sanstha Ltd Kathmandu
869 Hilltop Junar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
870 Hamro Janathali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
871 Balambu Chayu Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
872 Paiyatar Aakashdevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
873 Gorkha Ekata Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
874 Mahilashree Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
875 Yuba Krisak Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
876 Maitripur Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
877 Shaku Paluwari Samudahik Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
878 Samata Samajik Udami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
879 Hasana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
880 Thali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
881 Super Unique Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
882 Kendriya Tarkari Tatha Faiful Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
883 Chaimale Bachat Tatha Rin Sahakari Ssanstha Ltd Kathmandu
884 Talku Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
885 Sakela Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
886 Seto Ganesh Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
887 Seto Gurash Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
888 Drop Fusion Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
889 Makhmali Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
890 Kavresthali Krishi Sahakari Sanstha Limited Kathmandu
891 Manamuri Krishi Sahakari Sanstha Limited Kathmandu
892 Webh Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Kathmandu
893 Tupek Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
894 Bhairavnath Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
895 Hamro Udyami Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Kathmandu
896 Shubha Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
897 Laxmi Ganesh Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
898 Parikrama Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
899 Janasudhar Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
900 Krisha Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
901 Sankhu Paluwari Samudayik Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
902 Udhami Yuba Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
903 Kolmateshwor Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
904 Sahayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
905 Kala Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
906 Hamro Sahara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
907 Tarkeshwori Himal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
908 Shreesadan Multipurpose Cooperative Ltd. Kathmandu
909 Shree Krishna Krishi Cooperative Ltd. Kathmandu
910 Sugam Saving And Credit Cooperative Ltd. Kathmandu
911 Jamanat Saving and Credit Cooperative Ltd Kathmandu
912 Delight Saving And Credit Cooperative Ltd Kathmandu
913 Mahila Britti Vikash Saving And Credit Cooperative Ltd Kathmandu
914 Chamkila Tara Mahila Saving And Credit Cooperative Ltd Kathmandu
915 Yuva Krishak Bahuudeshya Sahakari Sanstha Ltd Kathmandu
916 Swastik Saving And Credit Cooperative Ltd Kathmandu
917 Navaprativa Bahumukmi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
918 Mega Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
919 Sid-Nepal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kavre
920 Yekikrit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
921 Tukucha Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
922 Janapravat Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kavre
923 Diyo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
924 Atmanirvar Tarkari Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Kavre
925 Bhimeshwor Anusandan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
926 Koshidekha Mahila Bikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kavre
927 Janjagriti Tarkari Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Kavre
928 Timal Mahavarat Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kavre
929 Raskamal Smriti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
930 Aayearjan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
931 Koshipurva Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
932 Micro Shramik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
933 Janahit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
934 Safal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
935 Gramin Krisi Bikash Tatha Salarikaran Sanstha Ltd Kavre
936 Indraswor Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
937 Saptarichi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kavre
938 Sahara Bahuudhashaya Sahakari Sanstha lTD Kavre
939 Janamaitri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
940 Dharti Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
941 Jyamdi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
942 Patikhoriya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
943 Nari Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
944 Basdol Samudayik Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Kavre
945 Jana Ichchha Krishi Sahakari Sahakari Sanstha Limited Kavre
946 Pragatisil Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Kavre
947 Dynamic Yuwa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
948 Aayam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
949 Bihani Sambarddhak Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
950 Kushadevi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd= Kavre
951 Swachha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
952 Lalupate Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
953 Dhulkhu Krisi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
954 Sarathi Multipurpose Co-Operative Ltd Kavre
955 Sankalpa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
956 Shree Shankar Multi-Purpose Cooperative Limited Kavre
957 Pratistha Agriculture Cooperative Society Limited Kavre
958 Panchakanya Mahila Bikash Bahuudeshiya Sahakari Sanstha Limited Kavre
959 Swet Bhairav Saving And Credit Cooperative Limited Kavre
960 Mahure Krishi Sahakari Sanstha Limited Kavre
961 Gramin Mahila Bikash Multipurpose Co-operative Limited Kavre
962 Chharhyul Agriculture Co-operative Limited Kavre
963 Timal Jana Jagaran Bahuudesiya Sahakari Sanstha Limited Kavre
964 Jwalamukhi Agriculture Co-operative Limited Kavre
965 Yangbellkhola Krishi Sahakari Sanstha Limited Kavre
966 Upahar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
967 Seti Devi Dudgha Utpadak Sahakari Sanstha lTD Kavre
968 Koshipurva Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Kavre
969 Parikalpana Saving & Credit Co-operative Ltd. Kavre
970 Chundevi Saving And Credit Cooperative Ltd Kavre
971 Jiwan Sudhar Krishi Sahakari Sanstha Ltd Kavre
972 Basghari Samudayik Saving And Credit Cooperative Ltd Kavre
973 Sakriya Bachat Tatha Rin sahakari Sanstha Ltd Khotang
974 Khotang Bachat Tatha Rin Sahakai Sanstha Ltd Khotang
975 Halesi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Khotang
976 Chahakilo Krishi Sahakari Sanstha Ltd Khotang
977 Merung Krisi Sahakari Sanstha Ltd Khotang
978 Lamidada Krisi Sahakari Sanstha Ltd Khotang
979 Gupteshwor Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Khotang
980 Janahit Halesi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Khotang
981 Bhanumati Mahila Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Khotang
982 Jana Lokpriya Saving And Credit Cooperative Ltd Khotang
983 Salpa Saving And Credit Cooperative Ltd Khotang
984 Prativa Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
985 Hamro Thaili Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
986 Prativa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
987 Saibu Bahuudhashaya Sahakari Sastha Ltd Lalitpur
988 Tikeshwar Krishi Bahuuddesiya Sahakari Sanstha Ltd. Lalitpur
989 Global Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
990 Jabafdehi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
991 Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
992 Shuvatara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
993 Sagarmatha Sahakari Sastha Ltd Lalitpur
994 Hari Om Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
995 Satyanarayan Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
996 Hausala Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
997 Naman Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
998 Sworna Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
999 Mata Brindabasini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1000 Prakritik Krishi Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1001 Nari Jagriti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1002 Puspanjali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1003 Ghusel Samudahik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1004 Yes Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1005 Samjhana Krishi Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1006 Ganapati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1007 Shramikhit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1008 Brihat Pratifal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1009 Ekikrit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1010 Jugal Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Lalitpur
1011 Sungava Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha ltd. Lalitpur
1012 Adharshila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1013 Kuto Kodalo Krisi Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1014 Shubhekta Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Lalitpur
1015 Parichit Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Lalitpur
1016 Nayan Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Lalitpur
1017 Narayeni Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1018 Gramin Krisi Bikash Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1019 Chapagau Chau Utpadak Sewa Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1020 Devi Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1021 Nallu Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Lalitpur
1022 Janachetana Bachat tatha Sewa Sahakari Sanstha Ltd. Lalitpur
1023 Sunakothi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1024 Bagdevi Dudgha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1025 Shital Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1026 Tikeshwor Krishi Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1027 Shuvatara Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1028 Prativa Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1029 Stambha Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1030 Kumbheswor Women Saving And Credit Cooperative Ltd Lalitpur
1031 Nagadebali Krisi Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1032 Parijat Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1033 Citygram Multipurpose Co-operative Society Ltd Lalitpur
1034 Lalit Beautician Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1035 Arunima Saving & Credit Co-Operative Ltd. Lalitpur
1036 Sumagra Saving & Credit Co-Operative Ltd. Lalitpur
1037 Aadhishakti Agriculture Multipurpose Co-Operative Ltd Lalitpur
1038 Pyutar Dhughdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1039 Aadhunik Krishi Cooperative Ltd. Lalitpur
1040 Chandanpur Multipurpose Cooperative LTD Lalitpur
1041 Dewata Bagmati Multipurpose Cooperative Ltd Lalitpur
1042 Juneli Saving And Credit Cooperative Ltd Lalitpur
1043 Shishir Agriculture Multipurpose Co-operative Ltd Lalitpur
1044 Amulya Multipurpose Cooperative Ltd Lalitpur
1045 Samjhana Krishi Sahakari Sanstha Ltd Lalitpur
1046 Lama Bhanjhyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lamjung
1047 Kalika Mai Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lamjung
1048 Lamjung Paryatan Sahakari Sanstha Ltd Lamjung
1049 Milan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lamjung
1050 Mhendo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Lamjung
1051 Prime Saving And Credit Cooperative Ltd Lamjung
1052 Janabikash Cooperative Ltd Lamjung
1053 Sanjivani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1054 Closed Samaj Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1055 Sana Kishan Krisi Jagaran Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1056 Janachetana Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1057 Himal Swalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1058 Bardibas Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1059 Janaki Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1060 Jyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1061 Mithila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1062 Bajrang Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1063 Yuva Sorajgar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1064 Samaj Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1065 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1066 Janamukhi Swasta Ra Bikash Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1067 Laxmi Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1068 Sitamai Krisi Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1069 mahila Kendra Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1070 Mitra Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1071 Bishara Mai Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1072 Sahayogatmak Ghareli Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1073 Dautari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1074 Lav kush Krishi Sahakari Sanstha Ltd Mahotari
1075 Dip Jyoti Saving And Credit Co-operative Ltd Mahotari
1076 Sambriddhi Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1077 Saptajyoti Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1078 Janahit Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1079 Kalidevi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1080 Gahule Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1081 Baba Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1082 Namuna Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1083 Namuna Krisak Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1084 Janachetana Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1085 Parisrami Krisi Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1086 Litikhola Bageri Krisi Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1087 Loktantrik Krishi Sahakari Sansthan Ltd. Makawanpur
1088 Ekikrit Satrujib Bebasthapan Krishak Sahakari Sanstha Ltd. Makawanpur
1089 Sasakta Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1090 Gorakhnath Dudgha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1091 Juntara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1092 Dibya Tara Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1093 Yuva Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1094 Mahila Milan Saving And Credit Cooperative Ltd Makawanpur
1095 Mahila Janchetana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1096 Suvakamana Mahila Jagriti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1097 Tilganga Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1098 Metrang Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1099 Shramjivi Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1100 Sakriye Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Itd Makawanpur
1101 Mahila Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1102 Kisan Kalyan Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1103 Bajrabarahi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1104 Karmaprapti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1105 Pawosh Dudgha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1106 Ekikrit Krisak Bahuudhashaya sahakari sanstha ltd Makawanpur
1107 Gorakhnath Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Makawanpur
1108 Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Basamadi Makawanpur
1109 Shree Mahila Samaj Saving & Credit Ltd. Makawanpur
1110 Mahila Janashakti Saving & Credit Co-operative Ltd Makawanpur
1111 Sahayatri Saving And Credit Cooperative Ltd Makawanpur
1112 Ramailo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1113 Sammunat Mahila Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1114 Sugandit Jadibuti Utpadan Tatha Prasodan Sahakari Sanstha Ltd Morang
1115 Rupantaran Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1116 Balsurya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1117 Nava Triveni Bahuudhashaya Sahakari SansthaLtd Morang
1118 Jana Samparka Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1119 Aadunik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1120 Nari Srijana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1121 Jana Bhawana Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1122 Janajivika Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1123 Shiva Parbati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1124 Ekabadhata Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1125 Udhami Krisak Sahakari Sanstha Ltd Morang
1126 Chelibeti Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1127 Kuljhora Falful Tatha Tarkari Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Morang
1128 Great Nepal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1129 Sahakari Sanstha Ltd Morang
1130 Virkuti Saving And Credit Cooperative Ltd Morang
1131 Aviyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1132 Subarna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1133 Trimurti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1134 Fewa Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1135 Gandi Ashram Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1136 Janbikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1137 Janamukhi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1138 Janachetana Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1139 Jagaruk Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1140 Agrasar Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1141 Matribhumi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1142 Itahara Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1143 Budhasubba Yangsheela Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1144 Jaya Bhagwati Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1145 Kantur Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Morang
1146 Shreekunja Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1147 Janjivika Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1148 Kanchanjungha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1149 Digopan Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Morang
1150 Aikabaddhata Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1151 Ishwar Saving & Credit Co-Operative Limited Morang
1152 Surakchhya Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Limited Morang
1153 Gramlaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Ltd Morang
1154 Aaratee Multipurpose Cooperative Society Ltd Morang
1155 Deepjyoti nari Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1156 Keroun Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Morang
1157 Mahima Saving And Credit Cooperative Ltd Morang
1158 Parishami Samajik Uddhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Morang
1159 Sugandhit Jadibuti Utpadan Tatha Prasodhan Sahakari Sanstha Ltd Morang
1160 Pathari Krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1161 Rupantaran krisi Sahakari Sanstha Ltd Morang
1162 Patigaun Women Saving And Credit Cooperative Morang
1163 Siddheswar Saving And Credit Cooperative Ltd Morang
1164 Keroun Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Morang
1165 Shree New Namuna Saving And Credit Cooperative Ltd Morang
1166 Saral Saving and Credit Cooperative Ltd. Morang
1167 Agrani samudayik krishi sahakari sastha Ltd. Morang
1168 Gograha Saving And Credit Cooperative Ltd Morang
1169 Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd-Ratuwamai Morang
1170 Srijansil Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1171 Dhafe Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1172 Dahalekh Jadibuti Utpadan Tatha Prasodan Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1173 Rinmokshaya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1174 Ananta Jadibuti Utpadan Sankalan Prasodan Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1175 Masta Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1176 Navajyoti Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1177 Jagatmata Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1178 Paribartansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1179 Yuba Jagaran Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1180 Chankheli Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Mugu
1181 Srijansil Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1182 Janamilan Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1183 Chayanath Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1184 Himali Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1185 Rinmokshaya Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1186 Sangsangai Krisi Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1187 Redpanda Krisi Sahakari sanstha LTD Mugu
1188 Jansewa Krisi Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1189 Karmarong Krishi Sahakari Sanstha Limited Mugu
1190 Chankheli Bachat Tatha rIn Sahakari Sanstha Ltd Mugu
1191 Annapuspam Shahid Smriti Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1192 Didi Bahini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1193 Bim Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1194 Muktinath Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1195 Bhutpurba Sainik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1196 Sangani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1197 Arthung Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1198 Lokdeep Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Myagdi
1199 Annapurna Byabasahik Krishi Sahakari Sanstha Ltd Myagdi
1200 Sambriddhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1201 Super Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1202 Sahayatri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1203 Times Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1204 Balmiki Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1205 Milijuli Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1206 Bishal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1207 Trivuwantar Bahuudhashaya Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1208 Tinchuli Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1209 Madhuban Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1210 Nava Tribeni Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1211 Nagarik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1212 Srijansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1213 Kishan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1214 Swastik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1215 Janakalyan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1216 Lumbini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1217 Gramin Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1218 Garibi Niwaran Chandrajyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1219 Nava Jyoti Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1220 Nava Pragati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1221 Paribartan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1222 Pupals Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1223 Jaybhim Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1224 New Janasewa Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1225 Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1226 Kawasoti Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1227 Sahayatri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1228 Krishna Gandaki Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1229 Samudayik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1230 Ma Bandevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Nawalparasi
1231 Harpur aaya aarjan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1232 Tribhuwantar Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1233 Brahma Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1234 Mahalpokhari Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1235 Nawa Paratibha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1236 Amar Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd. Nawalparasi
1237 Sarwangin Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1238 Akala Devi Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1239 Sayapatri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1240 Shivmandir Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1241 Swotantra Bhutpurba Sainak Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1242 Prithivi Saving And Credit Cooperative Ltd Nawalparasi
1243 Saheed Praduk Bahuudhashaya sahakari sanstha Ltd Nawalparasi
1244 Siddhartha Bahuudhashaya Shahakari sanstha Ltd Nawalparasi
1245 Sunwal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1246 Bulingtar Multipurpose Co-operative Ltd Nawalparasi
1247 Naya Belahani Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1248 Hamro Saving and Credit Cooperative Ltd. Nawalparasi
1249 Namuna Nanda Bhauju Mahila Saving And Credit Cooperative Ltd Nawalparasi
1250 Mahila Kalyan Bahuudeshiya Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1251 Arunjyoti Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1252 Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nawalparasi
1253 Suryamati Chandramati Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1254 Nayabasti Krisak Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1255 Singla Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1256 Firkep Samudahik Bikash Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1257 Lion Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1258 Shree Krishna Bachat Tatha Rin Parichalan Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1259 Gosaikunda Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1260 Hamro Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1261 Shuva Nava Bihani Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1262 Shuvakamana Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1263 Dovan Rainbow Trawt Machha Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1264 Om Shree Gosaikunda Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1265 Sampanna Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1266 Janamukhi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1267 Jaleshwori Dugdha Utpadak Sahakari Sabstha Ltd Nuwakot
1268 Dharapani Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1269 Shahid Bimala Smriti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1270 Kumari Namuna Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1271 Bageshwori Mahila Sana Kishan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1272 Kafalgedi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1273 Indrayeni Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1274 Satapdi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1275 Krishna Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1276 Arunodaya Krishak Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1277 Barpipal Krisak Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1278 Sahara Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1279 Chandra surya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1280 Janasakti Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1281 Milan Mahila Krisi Sahakari Sanstha Sanstha Ltd Nuwakot
1282 Samari Kalyanpur Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1283 Sambriddhi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1284 Pachsaya Khola Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1285 Halde Kalika Mahila Bikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1286 Dhaneshwori Krishi Sahakari Sanstha Limited Nuwakot
1287 Akkaladevi Krishi Sahakari Sanstha Limited Nuwakot
1288 Ranipauwa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1289 Swornim Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1290 namobuddha bahuuddeshyiya sahakari sanstha ltd Nuwakot
1291 sirjanashil krishak bahuuddeshiya sahakari sanstha ltd Nuwakot
1292 Global Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1293 Kantipur Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1294 Samyukta Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1295 Khanidevi Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1296 Utsarga Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Nuwakot
1297 Hamro Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1298 Chaturbhuj Aale Krisi Sahakari Santha Ltd Nuwakot
1299 Gatisil Mahila Bahuudhashaya Sanstha Ltd Nuwakot
1300 Kandevi Krishi Sahakari Sanstha Limited Nuwakot
1301 Dhankumari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1302 Karmasil Krishi Sahakari Ltd Nuwakot
1303 Jagaruk Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1304 Aashirbad Agriculture Co-Operative Ltd. Nuwakot
1305 Pashupatinath Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1306 Durjyo Pragatisil Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1307 Samari Mahila Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1308 Ujjawal Kundala Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1309 Shivalaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1310 Shree Kispang Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Nuwakot
1311 Shree Dangsing Namuna Krishi Multipurpose Co-Operative Ltd Nuwakot
1312 Safal Saving And Credit Cooperative Ltd Nuwakot
1313 Nawachandika Devi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1314 Arthodox Agriculture Multipurpose Cooperative LTD Nuwakot
1315 Indreni Krisi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1316 Janmabhumi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Nuwakot
1317 Parishrami Saving And Credit Cooperative Ltd Nuwakot
1318 Shuva Laxmi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1319 Balkhu Krisi Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1320 Mane Bhanjayan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1321 Nagarik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1322 Public Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1323 Kakani Gauriban Krisi Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1324 Amar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1325 Manakamana Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1326 Libju-Bhumju Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1327 Milijuli Krishi Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1328 Janasewa Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1329 Janasevi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1330 Shuvalaxmi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1331 Halesi Darsan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1332 Nawayug Pragatisil Multipurpose Cooperative Ltd. Okhaldhunga
1333 Dhyaplu Aatma Jagaran Saving And Credit Cooperative LTD Okhaldhunga
1334 Nepal Krishi Sahakari Sanstha Ltd Okhaldhunga
1335 Rampur Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1336 Srijana Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1337 Paropakar Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1338 Tinau Ktisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1339 Gramin Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1340 Andhakar Mukti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1341 Namuna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1342 Dovan Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1343 Keladi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1344 Laligurash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1345 Sambridha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1346 Jansewa Samudahik Bikash Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1347 Divya Jyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1348 Jogepani Samudahik Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1349 Aadharshila samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1350 Siddhartha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1351 Sitakunda Dugdh Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1352 Hattilek Samudayik Bikas Bahuuddeshyiya Sanstha Ltd Palpa
1353 Phokkeaanp Krishi Sahakari Sanstha Ltd Palpa
1354 Hatemalo Saving And Credit Cooperative Ltd Palpa
1355 Hatemalo Krisi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Panchathar
1356 Kurumba Krisi Sahakari Sanstha L Panchathar
1357 Garima Krisi Sahakari Sanstha Ltd Panchathar
1358 Talejung chiya Utpadak Prasodan Sahakari Samstha Ltd Panchathar
1359 Udhami Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Panchathar
1360 Janjagaran Aviyan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Panchathar
1361 Fejung Tribini Krishi Sahakari Sanstha Ltd Panchathar
1362 Ghurbise Panchami Saving And Credit Cooperative Ltd Panchathar
1363 Ratikhola Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1364 Srijansil Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1365 Modi khola Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1366 Tribeni Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1367 Kaliganga Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1368 Mallaj Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1369 Tapahi Hamro Bahuudhashaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1370 Gaurab Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1371 Pratifal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1372 Nagdunga Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1373 Parbat Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1374 Baisali Krisi Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1375 Namda Krisi Sahakari Sanstha Ltd Parbat
1376 Sramjivi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1377 Seto Gurash Krisi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1378 Jay Ambe Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1379 Upakar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1380 Om Shiva Shakti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1381 Bhagawati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1382 Richway Krisi SahakariSanstha Ltd Parsa
1383 Chetana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1384 Divya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1385 Ekata Samuha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1386 Kiranbhumi Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1387 Jay Mahabir Krisi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1388 Hamro Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1389 Churiyamai Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1390 Arundaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1391 Godawari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1392 Grihalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1393 Biratlaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1394 Buddha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1395 Lalmati Mai Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1396 Hariyo Nepal Krishi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1397 Ghar Aangan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1398 Kartike Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1399 Kiranshikha Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1400 Gagan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1401 Samaj Sudhar Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1402 Janahit Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Parsa
1403 Kamakhyamai Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1404 Jala Krisi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1405 Surakshit Saving And Credit Cooperative Ltd Parsa
1406 Atal Krishi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1407 Jay Gurudev Krishi Sahakari Sanstha Ltd Parsa
1408 Sworgadwari Samudahik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1409 Baraula Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1410 Bahajodi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1411 Bhumestan Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1412 Nava Siddhartha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1413 Bageshwori Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1414 Fulbari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1415 Ujyawlo Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1416 Yekikrit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1417 Kothihimal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1418 Kalimati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1419 Laligurash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1420 Jankalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1421 Shantikunga Samajik Udhami Mahila Sahakari Sanstha Pyuthan
1422 Bhumebaraha Samudahik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1423 Pach aule Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1424 Bahajori Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1425 Sajha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1426 Chirayu Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Pyuthan
1427 Arawati Bahuudhashaya Sana Kishan Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1428 Bijuwar Mahila Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1429 Srijanshil Krishi Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1430 Suryamukhi Saving And Credit Cooperative Ltd Pyuthan
1431 Sakriya Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1432 Pragatishil Krishi Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1433 Milan Saving And Credit Cooperative Ltd Pyuthan
1434 Jhakristhan Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1435 Prajwolit Samajik Udhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Pyuthan
1436 Sanchakbich Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Ramechhap
1437 Sunailo Sapna Mahila Bachat Ramechhap
1438 Juneli Junar Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1439 Janahit Bahuudhaysha Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1440 Bini Krisi Sahakari Shastha Ltd Ramechhap
1441 Tilpung Krisi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1442 Himganga Pashupalan Tatha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1443 Nava Bamti Bhandar Bahuudhdhasya Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1444 Jana Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1445 Janahitkosh Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1446 Sambriddhi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1447 Betali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1448 Lukuwa Tindhare Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1449 Navajiven Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1450 Khaddevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1451 Lokeshwori Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1452 Pubisudar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1453 Sahasi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1454 Gupteshwor Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1455 Sitkha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1456 Janaekata Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1457 Barun Krishi Sahakari Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1458 Sapana Sakar Bacha Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1459 Prabhabashali Krishi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1460 Dharapani Baseri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1461 Shubhekchchha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1462 Busabi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1463 Langhali Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd= Ramechhap
1464 Gramin Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1465 Hariyali Krishi Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1466 Hiledevi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1467 Janahit Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd, Tokarpur Ramechhap
1468 Sunkoshi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1469 Paryatan Byabasayik sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1470 Janabikash Saving And Credit Cooperative Ltd Ramechhap
1471 Supragya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Ramechhap
1472 Samuhik Kukhurapalan Agriculture Cooperative Ltd Ramechhap
1473 Leledim Saving And Credit Cooperative LTD Ramechhap
1474 Gyanpunja Agriculture Cooperative Ltd Ramechhap
1475 Shailung Agriculture And Multipurpose Co-operative Ltd Ramechhap
1476 Rasuwa Bahuuddeshiya Sahakari Sastha Ltd Rasuwa
1477 Hamro Bahuuddeshiya Sahakari Sastha Ltd Rasuwa
1478 Temrang Krishi Sahakari Sanstha Limited Rasuwa
1479 Jan Jagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rasuwa
1480 Chhedingmo Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rasuwa
1481 Bhelmendo Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rasuwa
1482 Sagarmatha Krisi Sahakari Sastha Ltd Rautahat
1483 Mahila Janajyoti Krisi Sahakari Sastha Ltd Rautahat
1484 Om Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Rautahat
1485 Jaya Kishan Dugdha Utpadak Sahakari Sastha Ltd Rautahat
1486 Madina Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1487 Dev Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1488 Bijayalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1489 Nava Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1490 Gramin Bikash Krisak Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1491 Swastik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1492 Janasewa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1493 Lokhit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1494 Naranari Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1495 Ram Goldel laiph Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1496 Dipshanti Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1497 Jibikoparjan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1498 Samaj Kalyan Pashu Bikash Krishak Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1499 Ekikrit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1500 Shree samabeshi Kirshi Cooperative Ltd. Rautahat
1501 Dibya Jyoti Krishi Sahakari Sanstha LTD Rautahat
1502 Najara Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rautahat
1503 Jiwan Samriddhi Saving And Credit Cooperative Ltd Rautahat
1504 Srijansil Krisi Mahila Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1505 Ajambari Jana Krisi Jana Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1506 Shivagufa Sana Kishan Krisi Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1507 Mechikali Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1508 Janakalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1509 Gaule Sana Kishan Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1510 Thurpa Sana Kishan Krisi Bahuuddhasiya Sahakari Sastha Ltd Rolpa
1511 Gadilekh Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1512 Sagarmatha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1513 Chaturbhuj Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1514 Pragatisil Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1515 Gramin Samudahik Krisi Sahakari Sanstha lTD Rolpa
1516 Chetana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1517 Dhanlaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1518 Gurudev Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1519 Janekata Bacha Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1520 Hatemalo Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1521 Nagarik Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Rolpa
1522 Deepjyoti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1523 Jansahara Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1524 Suryodaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1525 Gam Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Rolpa
1526 Gaule Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rolpa
1527 Saniveri Jana Prava Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1528 Jangala Upavokta Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1529 Digre Shaikumari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1530 Laliguras Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1531 Balidan Jana Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1532 Jahari Khola Namuna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1533 Hamro Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1534 Indreni Bachat Tatha rin Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1535 Samaj Bikash Samajik Udhami Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1536 Kishan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1537 Rukmani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1538 Bihani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1539 Srijansil Mahila Aya Arjan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1540 Unnatshil Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1541 Kurepani Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1542 Syarputal Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1543 Janasahayogi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1544 Rukumkot Mahila Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1545 Swabalanbi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1546 Dobhan Bahuuddeshyiya Sahakari Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1547 Jahari Khola Namuna Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1548 Aasal Krisi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1549 Nagarik Dugdha Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1550 Suryodaya Saving And Credit Cooperative Ltd Rukum
1551 Melgairi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Rukum
1552 Sambriddhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1553 Sagarmatha Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1554 Janahit Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1555 Nista Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1556 Utkrista Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1557 Akarshan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1558 Janasewa Swabalamban Bahuudshaya Sahakari Sansta Ltd Rupandehi
1559 Janakalyan Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1560 Surakchhaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1561 Alaukik Bachat Tatha Rin Sahakari Ltd Rupandehi
1562 Siddhartha Swalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1563 Naya Goreto Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1564 Bhadrakali Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1565 Janutthan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1566 Puspa Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1567 Pancha Jyoti Swabalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1568 Hajurko Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1569 Tapobhumi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1570 Samudahik Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1571 Aafanta Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1572 Ramwan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Rupandehi
1573 Sahayatri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd= Rupandehi
1574 Sumadhur Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1575 Kerwani Uddar Swabalamban Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1576 Sashakta Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1577 Pardarshi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Rupandehi
1578 Mechikali Multi-Purpose Co-operative Ltd Rupandehi
1579 Fourstar Multipurpose Cooperative Ltd Rupandehi
1580 Sangharsasiel Janaupavokta Sahakari Sansta Ltd Salyan
1581 Nari Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Salyan
1582 Kapurkot Krisi Sahakari Sanstha Ltd Salyan
1583 Sarada Kumak Krisi Utpadan Sahakari Sanstha Ltd Salyan
1584 Chetana Samajik Udhami Sahakari Sanstha Ltd. Salyan
1585 Dharma Devi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sankhuwasabha
1586 Janajagaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sankhuwasabha
1587 Srijansil Saving and Credit Cooperative Ltd. Sankhuwasabha
1588 Tamku Ekata Saving And Credit Cooperative Ltd Sankhuwasabha
1589 Janamukhi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1590 Global Bahumukhi Sahakai Sanstha Ltd Saptari
1591 Mahalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1592 Ma Kankalani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1593 Jaya Madesh Sajha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1594 Janjyoti Krisi Sahakari Krisi Sanstha Ltd Saptari
1595 Bakadhuwa Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Saptari
1596 Himal Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Saptari
1597 Shuva Laxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1598 Ramnagar Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1599 Unnat Krisi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1600 Om Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1601 Saubhagya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1602 Nawayug Krishi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1603 Gramin Kisan Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1604 Champamai Krishi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1605 Kamalpur Samudayik Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1606 Ramjanaki Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1607 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1608 My Jalpa Saving & Credit Co-operative Ltd. Saptari
1609 Amasota Sanudahik Krishi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1610 Pipra Mahila Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Saptari
1611 Janakalyan Krishi Cooperative Ltd. Saptari
1612 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Jabdi-5 Sarlahi
1613 Sana Kishan Krisi Sahakari Sahakari Sanstha Ltd Gaurishankar Sarlahi
1614 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Shankarpur Sarlahi
1615 Sagun Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1616 Manokamana Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1617 Bagmati Swalamban Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Sarlahi
1618 Dudgha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1619 Prayash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1620 Krisak jagriti Bahuudhshya sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1621 Gramin Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha ltd Sarlahi
1622 Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd-Karmaiya Sarlahi
1623 Gramin Samudayik Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1624 Haripur Samajik Udyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1625 Sundar Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1626 Ramjanaki Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1627 Saptarangi Bachat tatha Rin Sanakari Sanstha Ltd Sarlahi
1628 Lalbandi Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1629 Chameli Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1630 Jay Maa Maharani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Sarlahi
1631 Shree Hari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1632 Miteri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sarlahi
1633 Mahavarat Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1634 Swabalambi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Sindhuli
1635 Sunakhari Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1636 Janakalyan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1637 Bhimeshwor Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1638 Bitijhor Krisi upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1639 Hatemalo Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1640 Bhiman Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1641 Hitesi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1642 Suryamukhi Mahila Saving And Credit Cooperative Ltd Sindhuli
1643 Jansewa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1644 Namuna Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1645 Kapileshor Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1646 Dadagau Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1647 Lampantar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1648 Mahabharat Krisak Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1649 Srijana Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1650 Jansewa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Stalbazar Sindhuli
1651 Dipjyoti Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1652 Sangam Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1653 Kartike Madhuwani Junar Utpadan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1654 Badare Kriskhi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1655 Sindhu Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Sindhuli
1656 Chandrodaya Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Sindhuli
1657 Parijat Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Sindhuli
1658 Sindhuligadhi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1659 Milijuli Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1660 Sahakarya Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1661 Nawachetana Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1662 Bitijor Krisi Upabhokata Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1663 Sindhuli Karmatara Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1664 Mihineti Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1665 Siddhababa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhuli
1666 Bahuudhyashiya Krishak Sahakari Sanstha Ltd. Sindhuli
1667 Santona Saving & Credit Coperative Ltd Sindhuli
1668 Tapai Hamro Saving And Credit Cooperative Ltd Sindhuli
1669 Subhakamana Saving And Credit Cooperative Ltd. Sindhuli
1670 Namuna Mahila Saving And Credit Cooperative LTD Sindhuli
1671 Junarko Sahara Saving And Credit Cooperative Ltd Sindhuli
1672 Rudrakchhya Saving And Credit Cooperative Ltd Sindhuli
1673 Suryamukhi Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1674 Samaj Rupantaran Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1675 Fulping Dada Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1676 Treveni Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1677 Kalash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1678 Indrawati Ganga Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1679 Om Jayabuddha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1680 Majigau Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1681 Kubende Dudgha Utpadak Sahakari sanstha Ltd Sindhupalchowk
1682 Sindu Krisi Sudar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1683 Thulopakhar Krisi sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1684 Thulodhaging Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1685 Bramhayeni Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1686 Sindukalyankari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1687 Himchuli Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. (Himchuli Upabhokta Sahakari Sanstha Ltd) Sindhupalchowk
1688 Bingel Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1689 Umamaheshwor Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Sindhupalchowk
1690 Bishnulaxmi Krishi Sahakri Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1691 Jambu Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Sindhupalchowk
1692 Balefi Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Sindhupalchowk
1693 Aashadeep Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1694 Namuna Jalbir Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1695 Maneshwara Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1696 Singarche Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1697 Pratifal Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1698 Khadichour Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1699 Brammayani Pragatishil Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1700 Pingdada Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1701 Shuvakamana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1702 Aatmanirbhar Saving And Credit Cooperative Ltd Sindhupalchowk
1703 Sadabahar Saving And Credit Co-operative Ltd Sindhupalchowk
1704 Suryamukhi Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1705 Jarayatar Samudahik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1706 Shree Jayabageshwori Bachat Tatha Reen Shakari Sanstha Ltd Sindhupalchowk
1707 Janamukhi multipurpose Cooperative Ltd. Sindhupalchowk
1708 Batashe Ekikrit Saving And Credit Cooperative Ltd Sindhupalchowk
1709 Jugal Organic Agriculture Co-operative Ltd Sindhupalchowk
1710 Buddha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1711 Miteri Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1712 Churiya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1713 Kopila Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari sanstha Ltd Siraha
1714 Gramin Krisi Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1715 Dolfin Bachat Tatha Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1716 Ma Manakamana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1717 Wilson Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1718 Laligurash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1719 Shuva Laxmi Bachat Tatha Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1720 Kantipur Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1721 Sibanjali Krisi Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1722 Tirupati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1723 Kishan Krisi Sahakari Sannstha Ltd Siraha
1724 Om Shiwam Krishi Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1725 Dhanalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1726 Phulkahakatti Sana Kisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Siraha
1727 Mithila Saving And Credit Cooperative Ltd Siraha
1728 Ganapati Krishi Cooperative Ltd Siraha
1729 Chimeki Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1730 Likhukhola Sana Kishan Krisi SaHkari Sanstha Ltd Solukhumbu
1731 Himalayan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1732 Dudhkoshi Paryetan Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1733 Dudhkoshi Gramin Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1734 close Janmabhumi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1735 Sunkhari Mahila Bahat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1736 Deepjyoti Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1737 Lamjura Garibi Niwaran Krishi Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1738 Laligurash Mahila Bachat Tatha Rin Sahakaki Sanstha Ltd Solukhumbu
1739 Janmabhumi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1740 Everest Krishi Sahakari Sanstha Ltd Solukhumbu
1741 Dudkoshi Paryatan Cooperative Ltd Solukhumbu
1742 Samana Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Sunasari
1743 Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1744 Baraha Bachat Tatha Rin Sahakaki Sanstha LTD Sunasari
1745 Namaste Mahila Utthan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1746 Parijat Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Sunasari
1747 Siddhartha Krisi Sahakari Sanstha LTD Sunasari
1748 Bishwokarma Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1749 Ghrihalaxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1750 Gandhi Krisi Sahakari Sastha Ltd Sunasari
1751 Bebasahi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1752 Dhanupara Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1753 Madhuprakash Dugdha Utpadal Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1754 Ankur Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1755 Taleju Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1756 Shantinagar Nari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1757 Satyasai Bachat Tatha Rin Sahakari sanstha Ltd Sunasari
1758 Unnat Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1759 Amarduwa Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1760 Banijya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1761 Bahuudhashaya Janamukhi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1762 Hatemalo Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1763 Milansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1764 Samuhik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1765 Jalsagar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1766 Bikalpa Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1767 Dugdh Utpadan Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1768 Swoparjan Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1769 Pragati Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1770 Aangan Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1771 Forward Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1772 Ek Aapas Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1773 Kamdhenu Dugdh Bikas Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1774 Sahavagi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1775 Samanwaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1776 Sangini Mahila Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1777 Sarjak Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1778 Urja Krishi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1779 Duhabi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1780 Jyotipunja Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1781 Tole Bikash Laghuudhami Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1782 Rhiddhi Siddhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1783 Nishan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1784 Haridwar Krishi Sahakari Sanstha Ltd. Sunasari
1785 New Janakalyankari Bachat Tataha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1786 Chautari Krishi Sahakari Sanstha Limited Sunasari
1787 Tewa Saving & Credit Co-operative Ltd. Sunasari
1788 Kishan Kalyan Saving And Credit Cooperative LTD Sunasari
1789 Simrik Mahila Bachat Tatha Rin Sahakri Sanstha Ltd Sunasari
1790 Bayarban Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1791 Aasutosh Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Sunasari
1792 Saraswati Krishak Cooperative Ltd Sunasari
1793 Samjana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1794 Sajha Bachat Tatha Rin Sahakai Sanstha Ltd Surkhet
1795 Swabalambi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1796 Dovan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1797 Amarjyoti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1798 Mangalgadi bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1799 Nabalaxmi Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1800 Janapriya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1801 Janautthan Bahuuddeshiya Sahakari Sanstha Ltd. Surkhet
1802 Gatisil Simtali Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1803 Khad Devi Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1804 Mulpani Krisi Tatha Pashu Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1805 Nari Utthan Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1806 Janahitkari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1807 Pioneer Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1808 Siddhartha Bahuudhashaya Sahakari sanstha ltd Surkhet
1809 Birendranagar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1810 Himali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1811 Chureparbat Sanakishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1812 Chuli Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1813 Bhheri Karnali Saving And Credit Cooperative Ltd Surkhet
1814 Gharelu Udhyog Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1815 Nagarik Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1816 Laganshil Mahila laghuudhyami Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1817 Boudha Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1818 Pashupati Bahuudhashiya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1819 Sothkhola Bachat Tatha Rin Sahakai Sanstha Ltd Surkhet
1820 Jiven jyoti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1821 Arganik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1822 Aadarsha Gramin Bahuuddeshiya Sahakari Sanstha Ltd. Surkhet
1823 Malika Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1824 Shivasakti Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1825 Bihani Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1826 Sana Kishan Krisi Sahakari Samstha Ltd Surkhet
1827 Badavairav Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1828 Mahila Jagaran Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha td Surkhet
1829 Janapekchhaya Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1830 Kothmaj Kharka Samudahik Krisi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1831 Bheri Ganga Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1832 Namuna Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1833 Ranichautari Pashupalan tatha Krishi Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1834 Shakti Mahila Bikas tatha Rin Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1835 Sirjanshil Samudayik Apang Krishi tatha Pashupalan Sanstha Limited Surkhet
1836 Gaule Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1837 Shikar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1838 Janhit Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1839 Sasaktha Mahila Bikash Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1840 Paurakhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1841 Himal Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1842 Kishan Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1843 Bharipurna Krisi Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1844 Satakhani Mahila Krisi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1845 Kantipur Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1846 Abhyudaya Gramin Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1847 Simalpani Pashu Tatha Krishi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1848 Kunathari Pashu Tatha Krishi Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1849 Aafanta Gramin Krishi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1850 Dhananjaya Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1851 Salkot Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1852 Janapriya Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1853 Samjana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1854 Lekabesi Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1855 Hariyo Hira Krishi Tatha Jadibuti Bikash Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1856 Navajyoti Mahila Bahuudeshiya Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1857 Jari Neptekada Krishi Tatha Pashupalan Sahakari Sanstha Limited Surkhet
1858 Janauthan Saving And Credit Cooperative Limited Surkhet
1859 Shree Atut Milan Mahila Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited. Surkhet
1860 Didibahini Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1861 Machhapuchhre Multipurpose Cooperative Ltd Surkhet
1862 Dhanbot Bahuudhesyiya Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1863 Upahar Samajik Mahila Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1864 Samabesi Krishi Tatha Pashu Sewa Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1865 Janajyoti Krishi Tatha Pasu Sahakari Sanstha Ltd Surkhet
1866 Suryodaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Syangja
1867 Bangurpalan Krisak Sahakari sanstha Ltd Syangja
1868 Jaivik Srot Bikash Bahuudhashya Sahakari Sansta Ltd Syangja
1869 Waling Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Syangja
1870 Paropakar Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Syangja
1871 Upakar Bachat Tatha Rin Sahakai Sastha Ltd Syangja
1872 Kaligandaki Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Syangja
1873 Gaubesi Bachat Tatha Rin Sahakari Sastha Ltd Syangja
1874 Janabikash Sanakisan Krishi Sahakari Sanstha Ltd Syangja
1875 Riddi Siddhi Saving And Credit Cooperative Ltd Syangja
1876 Janamukhi Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Syangja
1877 Uppaloadhikhola Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Syangja
1878 Pragatisil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Syangja
1879 Saptarangi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Syangja
1880 Ramchedevi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Syangja
1881 Nawa Yug Saving And Credit Co-operative Limited Syangja
1882 Janashakti Saving And Credit Cooperative Ltd Syangja
1883 Puja Saving And Credit Cooperative Ltd Syangja
1884 Saath Falful Tatha Krisi Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1885 Aadhimul Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1886 Bhanu Samudahik Bikash Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1887 Nabin upabhokta Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1888 Laligurash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1889 Hamro Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1890 Marsyandi Ama Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1891 Kaligandaki Krisi Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1892 Paribartansil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1893 Magde Dugda utpadakSahakari Sanstha Ltd Tanahun
1894 Milijuli krisi Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1895 Sukaura Krisi Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1896 Sahara Krisi Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1897 Samata Krisi Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1898 Thamdanda Bachat Tatha RIn Sahakari Sanstha Ltd. Tanahun
1899 Chhabdi Barahi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1900 Satyasai Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Tanahun
1901 Sahayogi Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Tanahun
1902 Shree Dumshi Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd. Tanahun
1903 Chakraworti Samajik Uddhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd Tanahun
1904 Udhami Saving And Credit Cooperative Ltd Tanahun
1905 Mewa Krisi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1906 Janamukhi Sarokar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1907 Yuva Sorojgar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1908 Yangrup Krisi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1909 Kanchanjanga Samudahik Bahumukhi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1910 Taplejung Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1911 Nobel Samudayik Krishi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1912 New Kanchanjanga Krishi Sahakari Sanstha Ltd Taplejung
1913 Subida Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1914 Sahayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1915 Kasturi Nepal Jadibuti Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1916 Chathar Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1917 Janata Bikash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1918 Si-Minaxi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1919 Nava Jyoti Samudahik Bikash Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1920 Machindra Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1921 Namuna Bachat Tatha Rin Sasakari Sanstha Ltd Terhathum
1922 Gurash Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1923 Myaglung Dugdha Utpadak Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1924 Pragatisil Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1925 Tamfula Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1926 Jharana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1927 Deurali Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1928 Vision Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1929 Chuhandada Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1930 Margadevi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1931 himchuli samudayik bikas bahuuddeshyiya sahakari sanstha ltd Terhathum
1932 Jalakanya Pashupalan Krishak Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1933 Dipjyoti Samudayik Bikas Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1934 Kanchanjanga Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. Terhathum
1935 Tinjure Bachat tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1936 Kiyachu Krishi Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1937 Janamukhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Terhathum
1938 Miteri Multipurpose Cooperative Ltd Terhathum
1939 Sanjivani Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1940 Sumnima Mini Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1941 Thoksila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1942 Mahila Shakti Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1943 Nagarik Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1944 Himalayan Krisi Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1945 Laxmi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1946 Kanchan Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1947 Koshi Krisi Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1948 Shikar Krisi Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1949 Salleni Mahila Krisi Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1950 Mahila Sana Kishan Krisi Sahakari Sanstha Ltd, Sundarpur Udayapur
1951 Himshikar Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1952 Sagarmatha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1953 Mahila Sana Kishan Keisi Sahakari Sanstha Ltd(Tapeshwor) Udayapur
1954 Laligurash Mahila Bahuudhashaya Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1955 Bansbote multipurpose cooperative Ltd Udayapur
1956 pariwartan krishi sahakari sanstha ltd. Udayapur
1957 swastik jaibik pashupakshi sahakari sanstha ltd Udayapur
1958 Nawadurga Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1959 Basaha Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1960 Yuwa Jana Jagaran Krishi Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1961 Sahayogi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1962 Hatemalo Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd, Udayapur Udayapur
1963 Namuna Bahuuddeshyiya Sahakri Sanstha Ltd Udayapur
1964 Aama Bahuuddeshyiya Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1965 Sajha Sahakari Sanstha Ltd. Udayapur
1966 Udhayapur Kalyankari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1967 Kamalabari Krisi Sahakari Sanstha Ltd Udayapur
1968 Sewa Multipurpose cooperative ltd Udayapur
अनलाईन सेवाहरू

शर्त तथा नियमहरु

 • १. कोषले वित्तीय तथा सहकारी संस्थामार्फत लक्षित व्यक्ति, समुदायलाई सहुलियत व्याज दरमा विना धितो(कोषको नियमानुसार) कर्जा लगानी गर्ने हुनाले कोषको नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु/छौँै । कर्जा लगानी गर्दा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी र परियोजना धितो राख्नका लागि सहमति छ ।
 • २. यो कर्जा व्यवसायमा प्रयोग गर्नेछु/छौँ ।
 • ३. कोषले तोकेको व्याजदरमा तोकेको समयमा साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्नेछु/छौँ ।
 • ४. कोषको कर्जा लिनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस पत्र पेश गर्नेछु/छौँ । साथै नागरिकताको प्रतिलिपी, शैक्षिक प्रमाणपत्र भएमा सोको प्रतिलिपि, तालिमको प्रमाणपत्र भएमा सोको प्रतिलिपि, पारिवारिक जमानी र समूह भएमा सामूहिक जमानी पत्र गर्नेछु/छौँ ।
 • ५. कोषले गर्ने व्यवसायी र व्यवसायको वीमासम्बन्धी र असल कर्जाग्राहीले नियमित रुपमा कर्जा तिरेवापत पाउने व्याज अनुदान सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो सहमति छ ।
 • ६. कोषले तोकेको लक्षित समुदाय अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्वासी वा साना व्यवसायीमा पर्दछु ।
 • ७. व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा प्राप्त गरेको ऋण कोषको उद्देश्यअनुसार स्वरोजगारका लागि प्रयोग गर्नेछु/छाँै ।
 • ८. जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र कर्जाको उपयोग गर्नेछु/छौं ।
 • ९. कर्जा लिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोय गरेमा, कर्जाको दुरुपयोग गरेमा वा निर्धारित समयमा साँवा, व्याज भुक्तानी नगरेमा कोषले प्रचलित कानुुनबमोजिम साँवा, व्याज र हर्जनासमेतको रकम असुल गरेमा मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ ।
 • १०. कोषको कर्जा रकम नतिरेमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राखेमा, चल/अचल सम्पति रोक्का राखेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राखेमा वा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेमा, कोषको नियम तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्बाही गरेमा तथा मेरो/हाम्रो नाममा रोक्का रहेको अचल सम्पति प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम विक्री गरी कर्जा रकम असुल गरिलिएमा मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ ।
 • ११. कोषले कार्बाही गरी साँवा, ब्याज र हर्जना असुल गरेपछि कोषबाट पुनः कर्जा उपलब्ध नगराएमा मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ ।
 • १२. प्राप्त भएका आशय पत्र पूर्ण नभरिएका, कोषको उद्देश्य तथा लक्ष्य सँग बाझिएमा स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । आशय पत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कोषमा निहित रहनेछ ।
 • १३. मेरो/हाम्रो कर्जा स्वीकृत भएमा कोषले तोकेको वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाहरुको सर्तनामा अनुसार ऋण लिन र बुझाउन तयार छु/छौं ।

मैले/हामीले पेश गरेको उपरोक्त विवरण साँचो हो झुटो ठहरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम सहुँला/बुझाँउला ।