तालिम

उद्यमशीलता भनेको कुनै व्यापार व्यवसाय प्रारम्भ गर्नु हो। यसमा व्यापार व्यवसायसम्बन्धी सोचाइदेखि लिएर दीर्घकालीन रूपमा सो परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरासम्म पर्दछ। सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरूले उद्यमशीलतासम्बन्धी सोचलाई अगाडि बढाउने र व्यावहारिक सीपलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न मद्दत गर्दछन्।

युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषले युवाहरूलाई प्रत्यक्ष तालिम प्रदान गर्दैन। तर, यसले देशभरका आफ्ना साझेदार सङ्गठन वा संस्थाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन आवश्यक अभिमुखीकरण, सीप विकास र क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।